Kleutermuziek

Kleutermuziek is voor kinderen van 4 t/m 6 jaar (groep 1 t/m 3). Kinderen van de onderbouw hebben een rijke fantasie en daarom wordt er voorafgaand aan de muziekles altijd een muzikaal verhaal verteld waaromheen de muziekles wordt gegeven.

De lessen worden zonder ouder erbij gegeven. Bij deze cursus leren kinderen de basiselementen van het muziek maken.

In de lessen kleutermuziek wordt spelenderwijs aandacht geschonken aan:

  • Muziekspelletjes
  • Improvisatie
  • Dans en beweging
  • Creativiteitsontwikkeling
  • Muzikaaltechnische vaardigheden (zingen en spelen op instrumenten)
  • Eenvoudige muzieknotatie en het uitvoeren daarvan
  • Muziek beluisteren en analyseren

Cursusinhoud

De lessen

De lessen duren 40 minuten. We zingen, bewegen op muziek, dansen, spelen op ritme- instrumenten en klankstaven en luisteren naar muziek. Spelenderwijs doen we AMV-activiteiten (Algemene muzikale vorming) zoals het verschil tussen hoog-laag, hard-zacht en langzaam-snel (muzikale tegenstellingen).

Ritme en spel

De kinderen leren eenvoudige ritmes herkennen en met plaatjes en ritme- notenbeelden maken ze zelf een ritmepatroon. Er is een vast begin- en eindliedje en daartussen zijn er liedjes, bewegingsspel en ritmespel rond het verhaal.

De lessen kleutermuziek worden in ’s Gravenzande gegeven op zaterdagochtend in MFC Maesemunde.